NatuurKracht Life Coach

Omgaan met rouw en verlies

Over rouw

Als we iets verloren hebben wat ons dierbaar is, komen we naast het intense gemis, allerlei gevoelens tegen. Verdriet, boosheid, machteloosheid en ook moedeloosheid. Omdat niemand anders die gevoelens voor ons kan dragen, kan het vaak als een eenzame weg voelen, hoeveel vrienden we ook om ons heen hebben. De aandacht van de omgeving verslapt op den duur. Men gaat door met zijn eigen leven en kan niet altijd begrip voelen of opbrengen voor de tijd die het vraagt om werkelijk te kunnen rouwen.

En dus worden er vaak goedbedoelde adviezen gegeven om de rouwende uit de zwaarte te trekken. Kom op. Ga eens wat vaker wandelen. Bezoek eens een concert. Hoe liefdevol ook, het werkt alleen maar averechts. En dus stopt de rouwende met vertellen dat het leven zwaar voelt. En trekt zich stilletjes terug in zijn eigen stille wereld.

Dat is pijnlijk. Want hoe belangrijk is het dat emoties erkend, gekend en gedeeld worden.

Om precies daar te durven zijn, waar de pijn het hardst schuurt. En dat een ander daar samen met jou wil zijn. Zonder ergens anders heen te hoeven.

In deze workshop bied je de ruimte aan rouwenden om in alle eenvoud, zonder drama en met beide benen op de grond, samen te zijn met precies dat wat dit moment naar voren brengt. En dan gaat het niet alleen over pijn delen, maar ook over de schoonheid kunnen zien en dankbaar zijn voor wat ooit was.

Tijd: 10.00-13.00 uur of 10.00 – 16.00
Doelgroep:  Mensen die kampen met verlies van bijv: dierbare, baan, gezondheid
Doel: Erkennen verlies en de emotie die het oproept. Waar laten zijn wat waar is. Dankbaarheid voelen voor wat is geweest. Helen door te kunnen delen.

Upcoming Events